TOP

SevenSky

IncassoMinnelijke incasso

Een kwestie van resoluut aanspreken
Stel, u heeft uw debiteur herhaaldelijk gevraagd te betalen, maar deze komt zijn afspraken niet na. U besluit de vordering ter incasso uit handen te geven. Hoe gaat dat in z’n werk? Om te beginnen bepalen we samen met u een strategie die optimaal aansluit bij uw organisatie en bij de wijze waarop u met uw klanten wilt omgaan of omgaat. Vervolgens wordt uw vordering direct in ons systeem ingevoerd. Hiervan ontvangt u een bevestiging. Het adres en overige gegevens van de debiteur worden geverifieerd. En er gaat onmiddellijk een aanmaning op ons briefpapier dan wel een sommatie exploot naar uw debiteur. Vanaf dat moment neemt uw vaste accountmanager bij Finesse Incasso Services de communicatie met uw debiteur van u over.

Persoonlijk aanspreken
Reageert uw debiteur niet meteen, dan zullen wij deze via ons incasso afdeling telefonisch tot betalen aanzetten. Heeft dit niet het gewenste effect? Dan treffen wij verdere maatregelen. Betaalt uw debiteur de hoofdsom en de incassokosten wél? Dan wordt de zaak met goed gevolg afgesloten en kost het u niets.

Altijd op de hoogte
Tijdens het gehele incassotraject houdt uw accountmanager u op de hoogte van de voortgang. Daarnaast kunt u zelf op elk moment uw dossiers online raadplegen: u krijgt ‘realtime’ een statusoverzicht en kunt exact alle communicatie nalezen die met uw debiteur heeft plaatsgevonden.